IDEI ÉVBEN ÁPRILIS 6-TÓL ELÉRHETŐ AZ EGYSÉGES KÉRELEM BENYÚJTÓ FELÜLET

Egységes kérelem benyújtó felület 2022

e-ügyintézés

A szükséges jogszabály- és pályázatifelhívás-módosítások után lehetővé válik a 2022. évi egységes kérelem (EK) benyújtása. Az EK idei benyújtása során a korábbi években megszokott és megismert eljárásokat kell követni: idén is jellemzően technikai korrekciók és pontosítások jelentek meg. Idei évben április 6-tól május 16-ig adhatóak be szankciómentesen az egységes kérelmek.

Tájékoztatjuk a tisztelt termelőket, hogy 2022. április 6-án nyílik meg az egységes kérelem kitöltési felülete, mely a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén érhető el (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml). Miután 2022. március 30-án megjelent az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2022. (III. 30.) AM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2022. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 13/2022. (IIII. 30.) AM rendelet, idén 43 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehet az egységes kérelem eljárásrendjének keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A termelők jelentős körét érintő közvetlen támogatásokon (pl. alaptámogatás (SAPS), zöldítés) túl a kapcsolódó nemzeti támogatások (pl. átmeneti nemzeti anyatehén tartás támogatása), valamint a vidékfejlesztési program intézkedései (pl. agrár-környezetgazdálkodás, erdészeti jogcímek) esetében kell a felületet használni.

Fontos, hogy a szankciómentes kérelembeadásra 2022. április 6. és 2022. május 15. (hétvégére tekintettel május 16.) közötti időszak áll rendelkezésre. A 2022. május 15-ét (hétvégére tekintettel május 16-ai) követően benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség. A módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével járó szankciós módosításra pedig 2022. június 9-ig nyílik mód.

A koronavírus (COVID-19) miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel fontos minden termelőnek körültekintően eljárnia és a 2022. május 15-ei (hétvégére tekintettel május 16-ai) határidő szem előtt tartásával kell ütemeznie a kérelmének beadását. Az Agrárminisztérium az idei benyújtás minél gördülékenyebb lebonyolításához megtette a szükséges előkészületeket és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Államkincstár (Kincstár) is felkészült a kérelmek befogadására, ezért az Agrárminisztérium – a Kincstárral és a kamarával egyeztetve – nem tervezi a kérelmezési határidő meghosszabbítását.

A kérelembeadás folyamatának megkönnyítése érdekében a Kincstár a honlapján külön felhívta a figyelmet arra, hogy

  • aki nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval az igényelje meg mielőbb a beadáshoz szükséges ügyfél-azonosítót,
  • az a termelő, aki nem rendelkezik jelszóval (vagy elfelejtette jelszavát) igényeljen jelszót új meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához, erre már ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek esetén elektronikus úton is van lehetőség; valamint
  • akinek nincs az egységes kérelemre, vagy valamennyi hatósági eljárásban való teljes körű képviseletre érvényes meghatalmazása nyújtsa be az arra vonatkozó kérelmét.

Ezzel együtt fontos hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy a kérelem beadásában közreműködő falugazdászok és szaktanácsadók megtették a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés nélkül senki ne keresse fel a meghatalmazottját!

A közvetlen támogatások igénylését, valamint az agrárkár-enyhítési rendszert illetően csak technikai korrekciókra, pontosításokra került sor, melyek révén a termelők számára egyszerűbbé válik az igénylés menete.

Forrás: Április 6-án nyílik az egységes kérelem benyújtó felülete!
Megjelenés: 2022.04.05. 16:46

 

Utolsó módosítás dátuma: 2022-04-07