2017. ÉVI MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁS FELTÉTELEI

Mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás

A támogatási kérelem benyújtási módja és határideje

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése érdekében:

VP3-17.1.1-16 – Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

A támogatási kérelem benyújtási módja és határideje:

A termelők 2017. április 7-től május 15-ig szankciómentesen adhatják be kérelmeiket az Egységes kérelem felületén keresztül.
2017. május 16-tól június 9-ig a késedelmesen benyújtott intézkedésre vonatkozó támogatás összegét munkanaponként 1 % késedelmi szankcióval csökkentik.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani!

 

A támogathatóság feltételei:

 1. ha a megkötött biztosítási szerződés adatait a biztosító az MVH részére 2017. július 15-ig benyújtja;
 2. ha a biztosító illetve a szerződő fél az éves biztosítási díj befizetését az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével hozzáférhető felületen a tárgyév november 15-ig az MVH részére igazolja;
 3. ha a biztosítási szerződés megfelel a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek.
 4. ha a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint és erről nyilatkozik.

A támogatás mértéke:

A 2017. évre rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 4 Mrd Ft.
A maximális mérték a megfizetett éves nettó biztosítási díj 65%-a.
Túligénylés esetén az „A”, „B”, és „C” típusú módozatok támogatási mértéke továbbra is 55%, 40% és 40%.

Tájékoztatásul:
2016-ban a következőképpen alakultak a százalékok:

 • A csomag: 65%
 • B csomag: 43%
 • C csomag: 40%

A felhíváshoz kapcsolódó mellékletek:

1 sz. melléklet: Fogalomjegyzék
2 sz. melléklet: Az „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák

 

Keresse alkuszainkat, hogy segíteni tudjunk Önnek a legmegfelelőbb mezőgazdasági biztosítás megkötésében.

 


Fontos tudnivalók:

 1. „Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra kizárólag egy biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. Ha a mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, akkor támogatás kizárólag a legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül a biztosítás típusától. Amennyiben a szerződéskötés dátuma megegyezik, úgy támogatás a magasabb támogatási összegű szerződés után nyújtható. „
  Forrás: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
  A Felhívás kódszáma:VP3-17.1.1-16
 2. Elemi káresemény: üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó aszálykár, belvízkár, felhőszakadás kár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár, viharkár; tűzkár.
  A biztosítási szerződések ettől a jogszabályi fogalomtól eltérő önrészesedést alkalmaznak! Kérjük, minden esetben olvassák át figyelmesen az ügyfél tájékoztatókat!
 3. Kockázatviselés helye: az egységes kérelemben feltüntetett azon terület, amely alapján a mezőgazdasági termelő kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettsége megállapításra kerül.
 4. A biztosítók megfelelő biztosítási szerződése és ÁSZF-jeinek előzetes ellenőrzése
  A mezőgazdasági termelő az uniós jogi aktusban foglaltak szerint az időjárási kockázatokra kötött és az e törvényben, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívásban (a továbbiakban: pályázati felhívás) foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés (a továbbiakban: mezőgazdasági biztosítási szerződés) díjához támogatást vehet igénybe.
  A miniszter szakmai javaslata alapján az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter a biztosító tárgyév január 31-ig benyújtott kérelmére – az uniós jogi aktusban foglalt előírások teljesítésének vizsgálatát követően – a tárgyév március 31-ig előzetesen jóváhagyja a biztosító által alkalmazott mezőgazdasági biztosításra vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti szerződés különös szerződési feltételeit.

Forrás: 2011.évi CLXVIII. tv. a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más kockázatok kezeléséről szóló tv

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017-04-25