2015. ÉVI MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁS FELTÉTELEI

Mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás

A támogatási kérelem benyújtási módja és határideje

Az MVH honlapján megjelent a 194/2014. (XII.11) számú közlemény a 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről.

KÖZLEMÉNY – A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE
A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről.

A fenti linken elérhető közlemény a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet alapján igényelhető mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás igénylésének részletes rendjét határozza meg, valamint a kérelmezéshez használandó nyomtatványt rendszeresíti.

 

A támogatási kérelem benyújtási határideje:

az ajánlat megtételét követő öt napon belül, de legkésőbb 2015. május 31.
Mivel 2015. május 31. munkaszüneti napra esik, ezért a támogatási kérelem legkésőbb 2015. június 1. napján adható postára.
A 2015. május 31-i határidő jogvesztő, amelyet követően pótlólagos benyújtásra nincs lehetőség.
A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a támogatási kérelmet saját érdekében tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel.

! Amennyiben a kérelem postára adásának napja az ajánlaton szereplő dátumhoz képest 5 napnál későbbi, abban az esetben a kérelmet az MVH eljárási törvény 56. § (2) bekezdés e) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

 

A támogatás mértéke:

A Rendeletben előírt feltételeknek megfelelő „A”, „B”, „C” típusú mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatási intenzitás csökkentése a mezőgazdasági biztosítási szerződések alábbi sorrendjében történik:

1. „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 30%-ig,

2. „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 40%-ig,

3. „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések esetében legfeljebb 55%-ig,

4. mindhárom biztosítási típus esetében arányosan.

Tovább a teljes KÖZLEMÉNY megtekintéséhez >>>

 

A MVH közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet – 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás – támogatási kérelem

2. számú melléklet – Kitöltési útmutató a 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás támogatási kérelem nyomtatványának kitöltéséhez

3. számú melléklet – MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe

4. számú melléklet – Tájékoztató támogatási adatok nyilvánosságra hozataláról

5. számú melléklet – Önellenőrzési lista

 

Az MVH közlemény elérhetősége:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1942014

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017-04-25